Algerna som börjat samarbeta

Hur liv i form av en självreplikerande cell kunde uppstå ur död materia är inte helt klarlagt av vetenskapen. Vi vet heller inte exakt hur det gick till när cellerna så småningom började slå sig samman, något som till slut ledde till de hundratusen miljarder samarbetande celler som utgör en människa.

Forskare i USA har nu återskapat början till multicellulära varelser i ett provrör. Man tog en encellig alg och la sig i evolutionen på så sätt att de alger som av någon anledning klumpade ihop sig fick överleva. Efter 50 generationer har man celler som aktivt klumpar ihop sig. När det är dags att självreplikera lämnar de ”gruppen”, men återvänder sedan.

Forskarna ser detta som ett bevis på att steget från encelliga organismer till flercelliga initialt inte är så långt. Däremot återstår det för algerna att profilera sig och likt högre stående liv bilda organ. Detta kommer att ta mycket lång tid.

Experimental evolution of an alternating uni- and multicellular life cycle in Chlamydomonas reinhardtii

Någonstans måste träskmonstret ha kommit ifrån...
Algerna i forskarnas provrör – några miljarder generationer senare?

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist