Är han galen?

Efter tio år visade det sig att Ansari X-Prize var en lysande idé. Nu har Peter Diamandis en ny idé. Mars Citizenship Program ska på tio år samla in tillräckligt med pengar för en expedition till Mars.


När Peter Diamandis grundade X-prize Foundation 1995 var det inte många som tog saken på allvar.
10 år senare hade Scaled Composits skickat upp den första privata astronauten och vunnit priset.
Nu har Peter Diamandis en ny idé. ”Mars Citizenship Program” ska på tio år samla in tillräckligt med pengar för en expedition till Mars.

Mars Citizenship Program presenterades av Peter Diamandis på den stora konferensen för rymdentusiaster som hölls i Los Angeles i helgen – International Space Development Conference.

Tanken är att 10.000 människor skulle vara beredda att satsa 100.000 dollar. 1.000 skulle lägga 1 miljon dollar och 100 personer någonstans i världen skulle lägga 10 miljoner dollar. Vips skulle man ha 3 miljarder dollar. Genom investeringar skulle pengarna inom tio år kunna beskosta en eller flera expeditioner till Mars.

En tävling bland givarna ger 100 personer plats på ett träningsläger. 12 av dem kommer sedan att resa till Mars. Och aldrig komma tillbaka eftersom resan bara går en väg. När en koloni väl har grundats kommer flera att vilja åka dit, bedömer Diamandis och så småningom har människan etablerat sig på en annan planet.

Grekättlingen Diamandis inspirerades av svenskättlingen Charles Lindbergh vars flygning över att Atlanten markerade starten för reguljärt passagerarfartyg mellan kontinenterna. Ansari X Prize fick sitt namn efter de två iranska bröder som skänkte stora delar av prissumman.

Kanske är det inte nationella amerikanska, ryska, europeiska eller kinesiska projekt som leder först till Mars. Kanske är det entusiasterna runtom i världen som tillsammans kommer dit först.

Skulle du vilja åka till Mars på en enkel biljett? Kan Diamandis idé funka eller är han en galenpanna? Tyck till nedan!

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist