ESS – Nobelpriskällan i Lund

European Spallation Source heter den nya stora forskningsanläggning som håller på att byggas utanför Lund. Med hjälp av en 500 meter lång tunnel ska protoner drivas upp i en hastighet nära ljusets för att sedan krocka med en vägg av volfram. Då frigörs neutroner som man kan skicka in i olika material för att få en ny och skarpare bild av hur världen fungerar ner på atomnivå.

Anläggningen är en så kallad neutronkälla som kommer att bli upp till 100 gånger starkare än de existerande. Det skapar stora möjligheter. Jag pratade med några av forskarna i samband med att jag skrev en artikel om ESS för Fokus och de var övertygade om att flera Nobelpris kommer att komma ur forskningen på anläggningen.

Dessutom kan man se ESS som en modern hälsokälla. Nya mediciner är en spännande möjlighet eftersom neutronerna låter oss se inbindningarna mellan läkemedel och kroppens molekyler på ett nytt och skarpare sätt.

Läs mer i artikeln på fokus.se

Luftvy av bygget utanför Lund. Det går redan att se den långa acceleratortunneln som mynnar ut i en stor ring av experimentstationer.
Luftvy av bygget utanför Lund. Det går redan att se den långa acceleratortunneln som mynnar ut i en vid ring av experimentstationer. Foto: ESS Perry Nordeng

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist