Flytta förändringarna till folket

Vårt nervsystem är ytterst känsligt för förändringar. Minsta avvikelse från det normala noterar vi, vare sig det gäller ett annorlunda ljud under jakten på savannen eller ett slingrande i ögonvrån som kan betyda att barnet leker med en orm.

Evolutionen har givit oss förmågan för att vi snabbt ska kunna reagera och avvärja alla de hot livet bär med sig, men två av de allvarligaste hoten mot oss och våra barns liv i dag har vi väldigt svårt att ta in. Larm om ”två grader varmare” leder inte till avbokade flygbiljetter och ”multiresistenta bakterier” angår bara någon annan.

Antagligen måste förändringarna flyttas närmare sinnena. Vi behöver en djupare förnimmelse än varningsrapporter och bekymrade forskarminer. Jag har nyligen skrivit två artiklar om klimatkrisen och en om antibiotikaresistens och tänker att när hoten konkretiseras en aning kan de åtminstone snudda vid en sträng.

På forskning.se kan du läsa om att klimatutsläppen hotar matförsörjningen och att världens ”brödkorgar” som står för extremt hög andel av produktionen är känsliga. Om de slås ut hotar matbrist och social oro även oss som är vana vid fyllda hyllor. Nordamerikas jordbruk är redan på väg norrut.

Du kan också läsa om hur svårt det är att rensa luften på vår utsläppta koldioxid. Ska vi bygga städer av luftrenare eller sprida mineraler över hela jordytan? Nyttig information för alla som tror att ”det där fixar vi på något sätt”.

fokus-antibiotikaresistensI nya numret av tidskriften Fokus skriver jag om antibiotikaresistens. Innan penicillinet försökte man bota gonorré genom att köra upp heta stavar i urinröret. Nu återstår bara ett antibiotika innan gonokockerna blir totalresistenta och då får vi försöka utveckla den teknologin.

För att en förändring ska trigga handling måste den engagera och involvera fler nervbanor än tabeller och bilder på rykande skorstenar gör. Föreställningar kring hunger, smärta och sjukdom fick åtminstone mig att vilja återupprätta jämnvikten och göra något. Att sluta äta kött gynnar både klimatet och kampen mot antibiotikaresistens. Beslutet är nu ett faktum.

Fast det blir nog kyckling ibland.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist