Betlehems stjärna och verkligheten

Den bibliska berättelsen om Betlehems stjärna syftar till att upphöja Jesus och ge honom kungliga attribut.

Samtidigt kan det finnas en verklig bakgrund till evangelisten Matteus val av ett himmelskt tema. Berättartraditionen utgick ofta från saker som inträffat även om många ändringar infogades. Dessutom kan den astronomiska vetenskapen härleda ett ovanligt himmelsfenomen till tiden för Jesu födelse (och ja, Jesus har funnits som historisk person).

Läs den spännande historien om verkligheten bakom Betlehems stjärna på forskning.se.

En mycket ovanlig så kallad konjunktion som inträffade vid tiden för Jesu födelse.
En mycket ovanlig så kallad konjunktion som inträffade vid tiden för Jesu födelse. Källa: Marriot Sky Map

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist