Bråda dagar för Fuglesang

I sitt senaste nyhetsbrev skriver Christer Fuglesang om de intensiva förberedelserna inför uppskjutningen 8 december. Utöver det hårdnande träningsprogrammet kräver praktiska saker sin tid.

Vad Christer Fuglesang tvingats göra under veckan är bland annat att upprätta ett testamente. Det är tidsödande i USA, men ett krav för astronauterna. Och en påminnelse om hur farligt yrket astronaut är.

Fuglesang återkommer ofta till tiden på KTH – tekniska högskolan i Stockholm. Så också denna gång, när han avslöjar ett av de privata små föremål han tar med sig: emblemet från Fysiksektionen på KTH.

Till Christer Fuglesangs senaste nyhetsbrev

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist