Buzz och Neil

Efter över 40 år och med antagligen kort tid kvar att leva ligger de två första männen på månen på offentlig kollissionskurs.

De stod aldrig speciellt nära varandra. I själva verket pekar många på att dessa två människor hade ganska svårt för varandra, insnärjda i en svår konkurrenssituation. Men instängda i den lilla kapseln, 1000 gånger längre bort än rymdstationen, unikt utsatta och samtidigt unikt symboltyngda, lyckades de hålla ihop och hålla masken.

Därefter har Armstrong för det mesta legat lågt medan Aldrin blivit allt aktivare med åren och bland annat lobbat hårt för Obamas planer för USA i rymden. Nu kliver doldisen Neil Armstrong ovanligt nog in på scenen och kritiserar idén att inte satsa på att etablera mänsklig närvaro på månen.

Armstrong är irriterad på de nya planerna. Om det också är en irritation på Aldrin måste förbli osagt eftersom dessa militärt drillade mänsklighetens förtrupper i rymden knappt har möjlighet att sänka sig till skitsnack.

I senaste ”This week in space” (se avsnittet till höger) kommenterar SpaceX vd Elon Musk frimodigt historien med att peka på att Aldrin har rätt för att han är utbildad rymdfysiker medan Armstrong ”bara” är pilot.

Det säger också något om de två. Hur var det egentligen mellan dem i den där kapseln? Under alla timmar de tillbringade instängda i måndammets krutrökslukt, på en så extrem plats? Det får bli ett uppslag för en pjäsförfattare.

Olika men i samma båt. Neil Armstrong och Buzz Aldrin övar inför månlandningen.

Det fina är att de höll ihop och kontrollerade sin irritation och det gör man på rymdstationen också. Det är själva grunden för bemannad rymdfart och något att bli inspirerad av på det lite större rymdskeppet jorden.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist