De siktar högt

Eleverna på Rymdgymnasiet i Kiruna ligger i topp i Sverige när det gäller övergång till högre studier.

Enligt Högskoleverkets siffor är det hela 93 procent av eleverna på Rymdgymnasiet som inom tre år går vidare till högskolestudier, vilket är den högsta siffran i landet. Elitskolorna Enskilda gymnasiet och Franska skolan i Stockholm mäktar ”endast” med 91 procent och medelvärdet för naturvetenskapsprogrammet i riket är 80 procent.

Rymden har en förmåga att motivera.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist