De sista bilderna

Samtidigt med stjärnfödslar, galaxsammanslagningar och himlakroppskrockar har liv utvecklats i rymden (åtminstone på jorden). Kombinationer av kol, väte, syre, kväve, svavel och fosfor fann på något sätt varandra för över 3 miljarder år sedan och resten är evolutionär historia. En lång historia som sträcker sig över 20 procent av den tid det universum vi känner till har funnits.

Vi som av livet givits förmåga att nysta i detta är nu på väg ut i rymden för att se mer, lära oss mer och vara med om mer. Den privata resa runt Mars som planeras till 2018 handlar om just detta. Ett annat minst lika viktigt initiativ är ett konstprojekt som ska skickas upp i rymden i höst. Trevor Paglens ”The Last Pictures” handlar inte om att tänja på tekniska gränser utan om att uttrycka sig. Det är ett arkiv över vår tid som kommer att överleva i miljarder år i omloppsbana.

Trevor Paglen – The Last Pictures Project Video from Creative Time on Vimeo.

Projektet är förstås en kommentar till vår tillvaro på jorden i dag, men han flyttar också våra myter, drömmar och villfarelser till rymden, sida vid sida med våra tekniska framsteg och innovationer. Den etablerade ”saturnusringen” av geostationära satelliter runt vår jord innehåller nu också konst.

DNA, molekylerna som bygger allt liv på jorden (inte bara människans) vill ta oss längre ut i rymden. Till Mars och vidare. Det kommer bli häftigt att hänga med på den resan. Som tur är kan vi förutom kemiska bindningar ta med konst, vetenskap, lust och en rejäl dos sense of wonder i bagaget.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist