Det är något som inte stämmer

Nu är det 35 år sedan Pioneer 10 sköts upp i rymden. Man har följt sonden på väg ut ur solsystemet, men det är något som inte stämmer. Pioneer 10 saktar ner! Forskarna spekulerar och spekulerar och trots speciella Pioneer Anomaly-konferenser hittar man inte svaret.

Efter ett jättearbete av frivilliga rymd- och datorentusiaster som New Scientist berättar om ska man nu försöka skapa modeller av det onormala beteendet. Om man då kan visa att det är relativt jorden som Pioneer beter sig underligt så kan man vara säker på att det är ett systemfel i mätningarna eller i farkosten. Om man däremot kan visa att Pioneer saktar ner i relation till solen. Ja, då kanske man måste börja titta på hela fysikens grundvalar och mysteriet gravitation.

Allt tack vare pionjären som sköts upp 2 mars 1972 och som var den första sond som nådde Jupiter. Den färdas nu ensam rakt ut i rymden och kommer antagligen att göra så i årmiljarder. Den sista signalen från Pioneer 10 var oerhört svag och togs emot 2003. Därefter har ingenting hörts trots flera kontaktförsök.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist