Det blir en ny CryoSat

CryoSat skulle undersöka det viktiga sambandet mellan polarisarnas nedsmältning och vattennivån i haven. När uppskjutningen misslyckades blev många förtvivlade. Nu är det dock klubbat – det blir en CryoSat 2.

CryoSat skulle utföra mycket angelägen forskning. Polarisarnas smältning är dramatisk, men följderna är svårbedömda och svårmätta. ESA:s forskningssatellit skulle ge värdefull ny kunskap, men den ryska Rockot-raketen som bygger på den gamla kärnvapenbäraren SS-19, lyckades inte frigöra sig från jordens dragningskraft och CryoSat kraschade i de ismassor den skulle studera.

CryoSat 2 kommer att skjutas upp om tre år – i mars 2009.

Läs mer om CryoSat och haveriet

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist