Det rör sig på Mars

Mars Global Surveyor har kretsat kring den röda planeten i åtta år. Detta har lett till upptäckten av många processer som förändrar den öde planetens yta.


Foto: NASAÄven om planeten Mars av allt att döma varit en mer händelserik plats förr i tiden, så händer det saker även i dag. Nu har man haft ögonen på planeten så länge att förändringarna kan registreras.

Nasas marskretsare Mars Global Surveyor har tagit en enorm mängd bilder genom åren. När man nu lägger bilder från olika år bredvid varandra upptäcker man en rad förändringar.

Den släta sandrevan har nu en ränna i sig. Det är dock inte vatten som orsakar fenomenet, istället menar forskarna att det handlar om frusen koldioxid som blandats med sanden, smält och orsakat ett sandras ner för branten.

Bilden till höger visar sydpolens istäcke. Formationerna som ser ut att bli större blir det för att istäcket drar sig tillbaka. Forskarna tolkar som att den koldioxid som finns i istäcket smälter. Vad man lär sig av det är att Mars blir allt varmare – och att planeten antagligen har varit kallare bakåt i tiden.

Geologiskt aktiv

Mycket av forskningen om Mars handlar om hur pass geologisk aktiv planeten kan vara. En geologiskt aktiv planet ger också bättre förutsättningar för eventuellt liv. Det finns även andra bilder från Mars Global Surveyor som visar att saker händer på ytan. I ett fall har stenbumlingar rasat. Vad var det som ruckade på dem? Vinden? Eller en ”mars-bävning”?

Genom att räkna meteoriter och även jämföra med de bilder Viking-kretsarna tog på 70-talet försöker man också bekräfta de teoretiska modeller med åldersbestämning med hjälp av meteoritnedslag som man använder.

Mars Global Surveyor skickades mot Mars 1996 och är den äldsta nu fungerande farkosten vid planeten. Den kommer att fortsätta i tjänst en bra bit in på nästa årtionde tror forskarna.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist