En ute en kvar i Nasas rakettävling

Nasa har stoppat vidare utbetalningar till rymdfirman Rocketplane Kistler. Pengarna går istället till andra privata utvecklare av rymdtransporter.

Rocketplane Kistler lyckades inte uppfylla de kontrollpunkter som Nasa satt upp för att de skulle få del av så kallade COTS-pengar. De är nu bortkopplade och har stora finansiella problem innan någon farkost har lyft från marken.

Nu är bara SpaceX kvar i COTS-programmet och de gör framsteg. De pengar som skulle ha gått till Rocketplane Kistler kommer nu att utbetalas i en ny runda i Nasas försök att få till stånd alternativa transporter till bland annat ISS.

mer på New Scientist och Cosmic Log.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist