Enstaka stjärnor lämnar Vintergatan

Astronomer har upptäckt en ny typ av himlakropp: Stjärnor som lämnar sin galax.

En gång var hundratusende år inträffar ett fenomen i Vintergatan som får stjärnor att skjutas ut ur galaxen med en fart av ungefär 1.5 miljoner kilometer i timmen. Det är när en dubbelstjärna kommer för nära det svarta hålet i Vintergatans mitt som en av stjärnorna sugs in medan den andra skjuts i väg med ofattbar kraft. Den får då en sådan hastighet att galaxens gravitation inte biter på den och den döms till en evig vandring i tomheten mellan galaxerna.

Både amerikanska och europeiska forskare har upptäckt några av dessa vandrande stjärnor och deras väg bort från galaxen kan lära oss mer om Vintergatans form och storlek.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist