Ett stort steg framåt på Mars

Det gick!
Phoenix har landat på Mars!
Vilken härlig pärs att följa dramat direkt. Telemetrin strömmade in från den ena mer avancerade manövern efter den andra.
Vi lär oss sakta behärska resor till grannplaneten och det har Phoenix resa redan bidragit med.
Nu står den där på slättlandet vid nordpolen på Mars och kommer så småningom att lära oss mer om vilka möjligheter det finns för liv att uppstå på andra platser än på jorden.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist