Europas stora hav blir nästa äventyr

Europa har tagit initiativet till en gemensam europeisk-amerikansk expedition till Jupiters mystiska ismåne Europa. Nasa är positivt inställda till en fortsättning på succé-samarbetet Saturnus-Titan.


Jupiters måne Europa är liksom Saturnus måne Titan en mystisk plats. Dit vill nu vetenskapsmännen för att undersöka teorierna om ett gigantiskt hav under Europas isiga yta. Esa har redan suttit sig ner med Nasa för att dra upp riktlinjer för en gemensam expedition.

– Cassini-Huygens var ett vackert äktenskap och nu vill vi göra det igen, säger Professor David Southwood från Esa till BBC. Enligt Southwood har de inledande kontakterna tagits och jordmånen för en lyckad gemensam resa till Europa är god.

Nasa hade egentligen själv tänkt åka till Jupiters månar. Jimo-projektet skulle med hjälp av kärndrift utforska bland annat Europa med start 2015, men i och med den nya satsningen på att etablera baser på månen, har projektet skrotats av budgetskäl. Därför kommer Esa:s initiativ lägligt.

En gemensam expedition skulle inte komma i väg förrän tidigast 2016. Den skulle likt Cassini/Huygens bestå av dels en kretsare som undersöker ett eventuellt hav med radar. Dels en landare som eventuellt skulle kunna borra sig genom isen och nå vattnet. Många forskare anser att det skulle kunna finnas liv i havet under isytan. Vattnet där värms upp av månens inre.

Bilden ovan är från Nasa:s Galileo-sond och visar isformationer som enligt forskarna tyder på flytande vatten under istäcket.

Mer om en eventuell expedition på BBC.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist