Fantombild på den mystiska mörka materien


Den mörka materien i 3D. Bild: Hubblesite

Den mystiska mörka materien har för första gången kartlagts tredimensionellt. Materien är totalt osynlig och ingen vet vad den består av, men med hjälp av rymdteleskopet Hubble bland annat har man kunnat ringa in den.

Universum har fem gånger så mycket mörk materia som vanlig. Den mörka materien alstrar gravitation, även om ingenting annat förråder att den finns där. Genom att studera hur ljuset från avlägsna galaxer böjs av gravitationen har man för första gången gjort en karta av hur den mörka materien är fördelad på ett litet avsnitt av himmelen (fyra fullmånar stort).

Resultatet bekräftar teorin att där den mörka materien ansamlas, där hamnar så småningom det vi tycker är vanlig materia och bildar galaxer, stjärnor, planeter.

Vissa områden har mycket mörk materia, men inga stjärnor. Där tror man att en supernova exempelvis kan ha blåst rent området från vanlig materia. Den mörka materian däremot reagerar inte på någonting vi känner till. Den blev kvar. Och vår jakt på vad det är för något fortsätter.

Läs mer hos New Scientist och ESA

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist