Flaskorna på Kennedy Space Center

En internutredning på Nasa avslöjar att två astronauter har supit till natten innan uppskjutning. Detta trots regler om alkoholstopp 12 timmar innan. Förhoppningsvis ska två strulpellar inte behöva orsaka totalförbud för alla andra.

Det är den amerikanska tidskriften Aviation Week som lyckats få internutredningen att läcka och TT:s referat om saken sprids nu i Sverige.

Det är bara att konstatera att även astronauter dricker alkohol. De hålls inspärrade på Kennedy Space Center flera dagar innan uppskjutning och eftersom varannan färja inte lyfter på utsatt tid kan det bli en mycket lång och säkerligen påfrestande väntan. Det snackades om ”Billy O:s whisky” när Christer Fuglesang satt i karantän inför resan och i telefon talade med nära, kära, press och dignitärer i Florida inför sin resa, så helt torrlagda är de inte.

Man kan ju befara att Nasa nu inför ett totalt förbud på Kennedy Space Center. Uppe i rymden, på ISS, råder nolltolerans. På ryska MIR var det inte lika hårt. Ryktena går så långt som att tala om sprittillverkning i omloppsbana, men jag har inte hittat några säkra uppgifter förutom ett vittnesmål från den besökande amerikanska astronauten Jerry Linenger som hittade en flaska i den ryska rymddräkt han skulle använda inför en rymdpromenad. Detta enligt en utredning publicerad på Astrosociology.com som tonar ner riskerna med alkhol och droger på en rymdstation.

Though alcohol was aboard in a limited supply, alcohol and drugs did not seem to be an issue aboard Mir. Perhaps the closest things to annoying personal habits might have been contrary use of the toilet that made waste disposal difficult for others or the music selections of someone that got on others’ nerves.

Givetvis ska man inte vara full på jobbet, men lika självklart ska vanor som är tillåtna på jorden vara tillåtna i rymden. Det behövs människor av kött och blod däruppe, inte robotar.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist