Följer Eliza med till Mars?

Nasa har utvecklat en programvara som ska hjälpa astronauter i själanöd. Vid anfall av ångest kan de koppla på datorn och låta en virtuell terapiomgång ta dem tillbaka till en fungerande sinnesstämning.

En av de stora utmaningarna med rymdfart är att anpassa även det mänskliga psyket till ett liv i rymden. Fysiken går att lösa med trycksatta utrymmen, syrsatt luft och andra livsuppehållande åtgärder. Psyket är svårt. Resorna till månen på några dagar ska jämföras med årslånga Marsmissioner.

När månfarana vittnar om hur häftigt det vara att befinna sig mittemellan jorden och månen, i en svart rymd där de upplevde att tiden försvann, då kan man tänka sig att ett halvår i samma miljö möjligen kan bli påfrestande. Lägg till det trånga utrymmen och medresenärer som inte skulle ha befunnit sig där om de inte var mycket prestationsinriktade.

Eftersom en terapeut inte kan följa med och direktkontakt visserligen är möjlig men inte alldeles okomplicerad, blir självhjälpsinsatser viktiga. Det är där dataprogrammet kommer in. Läs mer om det på NewScientist och Technovelgy. Jag har själv jobbat med så kallad e-learning och det finns en stor potential i sådana här program.

Förhoppningsvis kan psykologisk hjälp till rymdfarare spilla över på hjälpprogram till ensamma och psykologiskt utsatta människor på jorden. Det är ju redan så att antalet terapeuter inte räcker till. Även om levande samtalspartner säkerligen är mycket bättre kan en automatisk coachning säkerligen sätta igång vettiga processer. Ett exempel på de är den första ”automatiska” psykologen ”Eliza” som konstruerades redan 1966. Ta en egen terapisession med ELIZA här.

Ingen vet exakt hur psykiskt påfrestande långa perioder i rymden är, men man samlar på sig erfarenheter från rymdstationen och från simulationer på jorden. Mars500 är ett samarbete mellan Ryssland och ESA som börjar redan i oktober. Sex personer ska låsas in i några moduler under 500 dagar och studeras i detalj. Frågan är om det är meningsfullt. För vad man inte kan simulera är kraften som kommer av att på riktigt vara på väg till en annan planet.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist