Forskare vill åtgärda hotande asteroid

Chansen att asteroiden Apophis träffar jorden är mycket liten, men inte noll. Har vi råd att chansa? Nej, tycker forskare.


bild: NASAVid årsskiftet slog asteroidvarningssystemet Sentry till och beräknade att den nyupptäckta asteroiden 2004 MN4 riskerade att träffa jorden fredagen den 13:e april 2029.

Asteroiden fick namnet Apophis, ett grekiskt gudanamn som betyder ”den dödsbringande”.

Efter noggranna beräkningar och observationer minskade risken från 1 på 40 till 1 på 6000, men asteroidens omloppsbana fortsätter att korsa jorden och redan på 2030-talet ökar risken igen.

Inom forskarvärlden pågår diskussioner om hur man ska hantera detta och andra hot (en annan större asteroid kommer nära vid nästa sekelskifte). Om Apophis träffar jorden uppstår krafter som är flera hundra gånger starkare än atombomben över Hiroshima. Trots att asteroiden bara är cirka 320 meter i diameter.

Vad man diskuterar är hur man skulle kunna ändra Apophis bana. Erfarenheterna från Tempel 1 visar att det inte kommer att vara några större problem att till exempel låta en raket kollidera med asteroiden. Frågan är om man ska vänta med skottet tills asteroiden är på kollissionskurs – med risk att missa.

Vad man därför föreslår är att följa asteroiden genom att placera en sändare på den och börja mäta i god tid innan närkontakten 2029. Då får man betydligt bättre koll på den och kan dessutom säkra en ”träff” om den skulle förvandlas till ett hot.

Forskarna föreslår också hur man ska bedöma när Apophis blir ett tillräckligt stort hot för att motivera en sådan expedition på över en miljard kronor.

– Risken för att jorden träffas behöver öka till en på tusen för att en expedition till asteroiden ska kunna rättfärdigas ekonomiskt. Där är vi sannolikt 2012-2013, säger Russel Schweickart på B612 Foundation som utvecklar metoder för att skydda jorden mot asteroider.

Läs mer på en NASA-sajt

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist