Framtiden tillhör freaksen

En ödesfråga för vår tid, en vattendelande moralisk och ekonomisk frågeställning är om rymdfart med människor är värt kostnaderna.

Många svarar nej med ryggmärgen, men vad händer om man tittar djupare ner i problematiken? En av förra årets mest uppmärksammade böcker i Sverige var Freakonomics där en amerikansk ekonom och en journlist undersökte allehanda samhällsfrågor med hjälp av statistik. Utgångspunkten var följande: Om moralen handlar om hur vi skulle vilja att världen fungerade, handlar ekonomin om hur den faktiskt fungerar.

När de nu vänder blicken mot rymden i New York Times-bloggen Freakonomics blir det förstås intressant. De ställer frågan: Är rymdfart med människor värt kostnaderna? För att hitta ett svar har man vänt sig till sex experter.

Svaret är ett rungande ja

Visserligen har alla personer en bakgrund inom rymdverksamhet, men jag har ingen anledning att tvivla på faktauppgifterna. För varje dollar USA lägger på rymdprogrammet genereras åtta. Tankefelet många gör är att tro att pengarna försvinner upp i rymden, men det är på jorden allting byggs, det är här nya tekniker tas fram. Ovanpå detta tillkommer en massa andra småsaker såsom mänsklighetens överlevnad och jordklotets klimat. Läs inlägget!

Utifrån resonemangen i det får jag en annan tanke. Jag är tyvärr övertygad om att minst hälften av alla människor för alltid kommer att vara döva och blinda för alla argument. De väljer bort pengar till rymdfart eftersom de kan och i förlängningen leder det till allt större svårigheter att få till riktigt stora nationella satsningar på rymden. Det kommer antagligen att märkas även i länder som Kina och Indien.

Därför misstänker jag att det blir privata sammanslutningar, oberoende av nation, drivna av ekonomi och kanske lite vision – som kommer att ta steget och skapa permanenta boplatser för människor på Månen eller Mars. Om livet inte för alltid missar möjligheten vill säga.

Men visst. Det är svårt att sia om.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist