Global strategi: Människor ska arbeta på Mars

När 14 rymdmyndigheter världen över går samman och diskuterar ”The Global Exploration Strategy”. Då tvekar man inte att prata om destinationer i rymden där människor så småningom kommer att leva och arbeta.

”The Global Exploration Strategy” är ett maffigt namn på detta samarbete mellan Nasa, Esa och ytterligare 12 rymdmyndigheter världen över. Innehållet är inte lika maffigt ännu, men man börjar med att etablera ett ”Framework for Coordination” (pdf).

I detta dokument står det redan på första sidan: ”Vi är fast beslutna att utforska våra närmaste grannar: Månen, Mars och asteroiderna. Vårt mål är inte några få snabba visiter, utan en uthållig och i slutändan självförsörjande mänsklig närvaro på andra platser än jorden med stöd av robotar”

Nasa har initierat detta, men det står klart att övriga världen är med på noterna. De tankar om kolonier på Månen och Mars som möts med skepsis på många håll, kanske speciellt i Sverige där det hela beskrivs som ett amerikanskt påfund, får en självklar och visionär språkdräkt i ”The Global Exploration Strategy”. Sådana visioner delas alltså även av rymdmyndigheterna i Ryssland, Kina, Japan, Sydkorea, Indien, Ukraina, Australien samt ESA och enskilda europeiska rymdorgan.

Återstår att se vad samarbetet kan leda till utöver högtidliga deklarationer, men det kan inte vara annat än bra att det finns ett globalt forum där utvidgandet av mänsklig verksamhet och allt gott det kan leda till, diskuteras allvarligt och öppet.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist