Hayabusa rockar vidare

Den japanska Hayabusa-sonden är en rock’n’roll-mission där japanerna tagit sig vatten över huvudet, men ändå på något sätt lyckas hålla liv i en liten sond på andra sidan solen. Nu kan den vara på väg hem.

Hayabusa nådde asteroiden Itokawa 2005 och tanken var att man skulle landa, plocka med sig ett prov och återvända till jorden. I dag är det inte helt klarlagt att sonden verkligen lyckades samla på sig ett prov. Dessutom finns inget raketbränsle kvar och endast ett styrhjul fungerar och Hayabusa svävar invalidiserad omkring i en elliptisk bana på avstånd från jorden som delvis är längre bort än Mars.

Hayabusa skulle kanske i mångas ögon kallas ett fiasko, men japanerna, som misslyckas med sina storslagna satsningar lite då och då, håller ändå liv i den lilla sonden och den kämpar sig fram genom den kalla rymden. Ska den nå fram till jorden till slut?

Ja, enligt New Scientist gör japanerna ett försök nu. Med hjälp av jonmotorn och ett kvarvarande styrhjul. Kanske, kanske landar en kapsel med asteroidgrus i den australiska öknen 2010.


Mer om Hayabusas äventyr på rymdenidag.se

Hayabusa på Jaxa.jp

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist