Hubble tittar på månen

Rymdteleskopet Hubble har vänt sitt skarpa öga mot månen. Bilderna visar var framtida expeditioner kan hitta material att överleva på.


Foto: HubblesiteHubble är ett teleskop i rymden som inte skickades upp för månforskning. Men varför inte använda vårt skarpaste öga eftersom vi ändå ska åka dit?

Så kanske forskarna resonerade när de riktade rymdteleskopet mot månen. Och de första detaljrika bilderna antyder att det finns mer syre än väntat på månytan. Syre som framtida expeditioner kan använda.

Översta bilden är tagen av Hubble och krysset visar Apollo 17:s landningsplats. Anledningen till att man tittar på den är inte bara sentimental utan handlar om att kalibrera de data som Hubble nu kan se med de data som astronauterna på plats samlade in. Bilden i mitten är Hubbles bild som gjorts tredimensionell med topografiska data. Där finns samma kryss. Underst är en bild tagen på plats av Apolloastronauterna 1972.

Rent syre

Hubble ser inte bara i synligt ljus, utan även i ultraviolett. Vad man då upptäcker är att det finns rikligt med ämen som titaniumdioxid och järnoxid på vissa delar av månens yta. Det är inte speciellt komplicerat att ur dessa ämnen utvinna rent syre. Detta syre kan framtida månresenärer använda för att slippa frakta allt från jorden. Till att andas givetvis, men också som bränsle till exempel.

Hubbleteleskopet banar nu väg för den kader av observationssonder som är på väg till månen.

Se en välproducerad och lättillgänglig film om Hubbles observationer av månen – ”Hubbleminute”

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist