Hur kan rymdindustrin utvecklas med hjälp av affärssystem?

Detta är ett sponsrat inlägg

Tillverkningsindustrin inom rymdbranschen medför samma discipliner och krav som hos andra tillverkningsindustrier – det är oftast high-tech och kraftigt orienterat mot ingenjörsvetenskap – där förändringar och uppdateringar sker ofta. Utöver detta måste industrin även klara av ökad granskning, dokumentation och rapportering, samt rigorösa prövnings- och certifieringsmetoder.

Tillverkningsföretag inom rymdindustrin behöver all hjälp de kan få. Lämplig användning av informationsteknologi kan gå lång väg när det handlar om att möta dessa utmaningar. Affärssystem, eller ERP-system (Enterprise Resource Planning) är ett integrerat IT-system som tar hand om alla olika avdelningar inom ett företag, t.ex. kontoövervakning, räkenskaper, personalverksamhet, projekthantering, samt tillverknings- och distributionskedjor, och ser till att de optimeras och fungerar som en helhet. ERP-system gynnar företaget genom att följa föreskrifter, kontrollera, kommunicera, konkurrera samt att minska omkostnader och spill. Ett väldesignat och stödjande ERP-system kan vara en oumbärlig del av tillverkarens framgång inom en krävande marknad såsom rymdindustrin.

Alla ERP-system kommer att hantera de grundläggande uppgifterna när det gäller effektiv planering, bra lagerkontroll samt teknisk service och fälttjänst. Vi tar nu en titt på vad ett affärssystem som är speciellt designad för rymdindustrin kan bidra med.

Projektledning
De flesta projekt inom rymdindustrin är väldigt komplexa och varar ofta i många år. Att koordinera alla resurser som är inblandade i projektet är ingen liten uppgift, och den kan klaras av genom att använda projektledningsverktyg som inte finns i ERP-system. Däremot har ett ERP-system som är skräddarsytt för rymdindustritillverkning utrymme för inbyggd projektledning som inte bara planerar projektet utan även utför dess uppgifter. Det ser dessutom till att alla aktiviteter och utgifter som är kopplade till projektet spåras automatiskt, samtidigt som tidskrävande och manuella uppdateringar undviks.

Rymdföretagens kontrakt kräver oftast uppdateringar när det gäller framsteg och kostnadsrapporteringar som är knutna till hur kontraktet är strukturerat. ERP-systemen har inbyggda ”Work Breakdown Structures” (WBS), vars uppgifter är att strukturera ett projekt på ett hierarkiskt sätt. WBS i ERP-systemen bidrar till att skapa inledande kostnadsförslag för materiel, arbetskraft, omkostnader och underleverantörer. Dessa kostnadsförslag förs sedan över till produktionssystemet som i sin tur sedan kan avrapportera när fakturering och omsättning ska beräknas.

Leverantörshantering
Något man bör tänka på är att ledningsansvaret inte bara gäller det som händer inom företaget, utan även sådant som påverkar företaget utanför. Beståndsdelar, materiel och tjänster som tillhandahålls av utomstående företag påverkar företaget och måste därmed räknas in. En integrerad ERP-lösning har kapacitet för att hantera leveranskedjor, efterköpsservice och överföring av information på ett strukturerat sätt, både internt och externt, vilket är viktigt för företagets framgång.

Det är även betydelsefullt att ha förmågan att kunna föra över specifikationer och designer till leverantörer och tillsammans med dem arbeta för att finjustera beståndsdelar i produkten. ERP-systemen bidrar även till samarbetet med leverantörer då det gäller prognoser och planerade inköp. Genom att dela information med leverantörer tidigt kan schemaläggning förbättras och tillförlitligheten av leveranser öka.

Lagerstyrning
Företagets kontrakt kräver möjligtvis strikta kontroller av lager och t.o.m. en separering av lagerkostnader efter kontrakt eller projekt. Ett ERP-system ser till att man har tillräcklig kontroll för att kunna granska hur pengar tillämpas inom företaget, hur direkta och indirekta kostnader fördelas, samt hur arbetskraft distribueras, för att man bäst ska kunna avgöra var och vad det är som ska åtgärdas för att en positiv utveckling ska ske.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist