Ibex undersöker den stora gränsen

Solsystemet rusar genom en rymd som inte är helt tom. Mellan solen och grannstjärnorna existerar moln av interstellärt material (från solar och novor) som har en tydlig struktur.

Rymden i dag har tidigare berättat om hur Voyagersonderna nosar på gränsen mellan solsystemet och detta material. Populär Astronomi-bloggen berättar om Ibex-sonden som ska understödja dessa observationer. Den skjuts 2008 upp med hjälp av privatutvecklade Pegasus-systemet. Väl i rymden studerar den på avstånd ”det slutgiltiga gränsområdet”.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist