Ingång till världens mysterier

Att rymdintresse skulle vara en dörröppnare till ett mer allmänt intresse för naturvetenskap stämmer säkert, så det är bara för Fuglesang och kompani att jobba på gentemot de unga, men glöm inte att peka på mer än naturvetenskap!

Människans plats på jorden, dess känsloliv, dess kommunikation, alla forskningsgrenar tjänar på medvetenheten om vår plats i universum. Rymdintresse tränar perspektiven. Intuitivt förstår vi inte de avstånd i tid och rum som är är grunden för våra livsvillkor. Intuitionen måste tränas upp och rymdintresse är en överlägsen ingång till sådan träning.

Björn Wiman, den nye chefen för DN Kultur öppnar i papperstidningen för kulturartiklar om dinosaurierna eftersom de levde för 165 miljoner år sedan och människan bara är 200.000 år gammal. Hoppfullt! Jag kontrar med ett kulturinlägg om Gud som en utomvärldslig vetenskapsman. Detta går långt bortom vetenskapernas gränser, men det handlar ju om religion – och då är fantasier tillåtna, eller hur var det nu?
via myconfinedspace

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist