Instrumenten som ska lösa metanmysteriet på Mars

Europeiska kretsaren Mars Express upptäckte metangas på Mars i början av 2000-talet och studier från jorden har bekräftat förekomsten av gasen och dessutom pekat ut ett specifikt område varifrån den kommer.

Vad är det med det då? Ja, på jorden finns det två processer som bildar metan – vulkanisk och biologisk aktivitet. Mars anses vara en vulkaniskt död planet och i så fall så…

Men inget är säkert, mer än att vi bör gå till botten med mysteriet. Och det är precis vad Nasa och Esa har bestämt sig för att göra. Nyligen valdes de instrument ut som ska mäta upp och försöka avgöra källan till metanet på Mars.

Instrumenten ska flyga på nya Mars Trace Gas Mission 2016 – en gemensam satsning som realiserades när både Nasa och Esa insåg att man kan göra mer tillsammans. Grunden är för Europas del är att man inte hittade resurser till ExoMars-rovern utan nu skickar den med amerikansk hjälp. Då bidrar man också till den planerade amerikanska kretsaren 2016.

Förhoppningsvis kan ExoMars landa 2018 på ett specifikt, utpekat och intressant metanrikt område och leta efter liv. Så får vi komma efter med spadarna.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist