Jakten på liv utanför jorden

Livet på jorden tog troligen sin början när en molekylkedja någonstans i de urtida haven började skapa avbilder av sig själv genom att starta kemiska reaktioner hos andra molekyler. Avbilderna kunde också kopiera sig själva.

Om en av de självkopierande molekylerna blir bättre än de andra på detta kommer den nya typen av molekyl att få överhanden. Så fortsätter det. De kemiska ämnena förfinas i en process som handlar om att få fördel. Evolutionen startar.

Utan att förringa det storslagna i våra mänskliga liv går det att betrakta kärlek, drifter, glädje och ångest som uttryck för denna pågående kemiska reaktion. Vi väljer vägar i livet, men den grundläggande drivkraften som brinner i oss är dessa första molekylära sammansmältningar. Nu allt mer komplexa och oöverblickbara.

När forskarna funderar över liv på andra platser i Universum försöker de hitta de miljöer i solsystemet som kan ge grogrund för kemiska reaktioner som tänder gnistan till liv. Jag har pratat med rymdfysikern Jan-Erik Wahlund och molekylärbiologen Britt-Marie Sjöberg om detta och skrivit en artikel till forskning.se: ”Så letar forskarna liv i rymden

Inriktningen på utforskningen av solsystemet lutar allt mer åt en jakt på liv eller förutsättningar för liv. Kanske är det glöden från de första livsprocesserna som underblåser driften att hitta okända kusiner.


Bra animation om RNA, den molekyl som troligen startade livet.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist