Kina och stjärnornas krig

När Kina skjuter ner en egen satellit är det en tydlig signal till USA. Men ack så onödig.

Det var snart en månad sedan nedskjutningen skedde. Man riktade en missil mot en gammal vädersatellit på hela 800 kilometers höjd, dubbelt så långt bort som rymdstationen. Man träffade och satelliten splittrades.

Just detta gör demonstrationen så onödig. Ytterligare hundratals små, farliga fragment seglar nu omkring i omloppsbana. Ett reellt hot mot rymdfarten som man nu försöker kartlägga, skriver Populär Astronomi.

Det faktum att det tog två veckor innan Kina ens kommenterade saken officiellt kan tyda på att militären agerade lite på egen hand, spekulerar Economist.

Under alla omständigheter. Gjort är gjort. USA och Sovjet har också skjutit ner satelliter, men inte varandras, eftersom en sådan spiral bara skulle leda till katastrof. Båda behövde satelliterna för att hålla koll på varandras upprustning.

Kina vill att USA ska skriva under ett avtal om ett totalt vapenförbud i rymden. USA vill inte skriva under något sådant. Jag håller med Economist som på ledarplats skriver att avtalet istället borde formuleras som att man inte får åsamka skada på andras rymdprogram, inkluderande förbud mot att förorsaka nytt rymdskrot samt informationsplikt om rymdfart som kan påverka annan rymdfart. Något sådant kan leda till ett fördjupat samarbete istället för misstänksamhet kring reella eller inbillade rymdhot.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist