Kraschlandning utanför Esrange

Det var inte utan viss dramatik som raketen MASER 10 sköts upp från Esrange i dag. Eftersom fallskärmarna inte vecklade ut sig som förväntat blev nedslaget för nyttolasten mycket hårt. Forskarna är ändå nöjda.


foto: EsrangeI dag sköts forskningsraketen MASER 10 upp från Esrange. Så här ser såg det ut i kontrollrummet när forskare från hela världen följde sina experiment i tyngdlösheten långt ovanför Kiruna.

De fem experimenten som utfördes under sex minuters tyngdlöshet lyckades samtliga. Däremot vecklade inte fallskärmssystemet ut sig under nedfärden. Nyttolasten landade mycket hårt och har skadats. Enligt Wolfgang Herfs på ESA är dock ”majoriteten av experimentproverna intakta och datan som lagrats ombord är läsbara”.

Uppskjutningen skedde klockan 07.00 från den svenska raketbasen Esrange utanför Kiruna. Det var sista gången som den engelska raketmotorn Skylark 7 användes. Den pensioneras nu efter hela 48 år och 96 uppskjutningar i svenska Rymdbolagets tjänst.

Läs mer och se bilder från uppskjutningen på rymdbolaget.se

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist