Lyckad första skopa på Mars

Phoenix kan ha fått vattenis redan i den första skopan Marsjord man grävt upp. De vita strecken ser misstänkta ut.

jaxa.gif

Nu väntar analysen i laboratorieugnen ombord.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist