Många ”jordar” i andra solsystem

I teorin kan hälften av de planetsystem som upptäckts runt andra stjärnor innehålla himlakroppar som liknar jorden. Det menar engelska forskare som gjort omfattande beräkningar.


Foto: NASA”Guldlock-zonen” kallas det område runt en stjärna där värmen tillåter flytande vatten. I dag känner vi till hundratals stjärnor som har planeter runt sig. Frågan är om där också finns planeter i ”Guldlock-zonen”? Svaret är ja, iallafall enligt engelska forskare.

De presenterade sina resultat på en konferens anordnad av engelska astronomiorganisationen RAS. De har utvecklat matematiska modeller för att beräkna sannolikheten för att en planet kan existera på samma villkor som jorden i andra solsystem.

Man har koncentrerat sig på de system där planeter har upptäckts. De som man kunnat detektera är dock jätteplaneter av Juptiters typ som befinner sig mycket långt bort från sin ”sol”. Småplaneter närmare jorden är helt omöjliga att se. Genom avancerad simulation har man dock kunnat visa att det i teorin finns möjlighet för jordlika planeter att existera under mycket lång tid runt över hälften av de studerade stjärnorna. I andra fall räknar forskarna med att de stora planeterna stör ut småplaneternas banor.

Läs pressmeddelandet från RAS

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist