Månhuset uppe i ljuset

Jag hade förmånen att kunna se den röda stugan på Globens jättesfär i dag. Det ser bra ut kan jag meddela. Gedigen svensk byggteknik gör att den står kvar trots att den enligt sinneserfarenheten borde börja kana ner.

Gedigen svensk rymdteknik kan ta den till månen. Just nu är ett konstnärligt projekt som månhuset helt enkelt det enda som drar igång motivationen att sätta upp strukturer på månytan, men om inte så många år kommer det att finnas helt andra behov. Om svensk rymdteknik kan visa att vi klarar av att sätta något på månen kommer vi att få göra det flera gånger och det är bra för alla svenskar.

Mikael Genbergs månhusmodell på infarten till Västerås har dock brännts ner och på lokaltidningens forum är många motståndare till husen. Det kommer att resas allt mer invändningar mot det här projektet och då gäller det att den nya ”musketören” och ordföranden i månhusets vänner, Per Nuder, lyckas driva det vidare. Han är en grå eminens som bör veta hur man får saker genomförda.

Kolla filmen från uppsättningen på svd.se

Läs mer på dn.se

Och på popast

Och så kan du gå med i Facebookgruppen

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist