Mars Express hittade frusen sjö och metan

En frusen sjö strax under marsytan, förekomsten av Metan och solvindens kraftiga härjningar. Det är några av de data som den europeiska sonden Mars Express skickat hem under sitt år i omloppsbana runt Mars.


Ser du isflaken på bilden? De ligger några decimeter under Mars karakteristiskt röda stoft, vid planetens ekvator och inte vid polerna. I normala fall skulle solvinden ha kastat vattnet ut i rymden, men nu är det skyddat.

ESA:s rymdsond Mars Express kretsat kring Mars i ett år, kanske något i skuggan av de amerikanska marsbilarna. Förra veckan samlades forskare i Nederländerna för att diskutera resultaten från Mars Express och det är mycket värdefull ny kunskap som har skickats till jorden. Här är en kort sammanfattning.

Vatten

Glaciärer vid polerna, geologiska formationer som tyder på floder, vattenfall och hav och så bilderna på ett underjordiskt istäcke vid ekvatorn. Bevisen för vatten på Mars är ovedersägliga och nu riktar forskarna in sig på att kartlägga var vattnet finns i dag och i vilken form.

Metan

Mars Express har genomfört mätningar som gör att forskarna tror att det produceras 150 ton Metan om dagen på Mars. Är det från vulkaner? Eller handlar det om biologiskt liv?

Solvinden

Det svenskledda experimentet ASPERA 3 som liftat med Mars Express har påvisat att hela 100 000 kilo av Mars och dess atmosfär försvinner ut i rymden – varje dag. Detta gör det allt svårare för eventuellt liv på Mars, men om man räknar bakåt visar siffrorna var allt vatten har tagit vägen och fram träder en planet med flödande floder.

Av de forskare som befann sig på presskonferensen sade sig 75 procent tro att det funnits liv på Mars. 25 procent vågade visa att de tror att det finns även i dag – begravt under marsytan.

Mars Express fortsätter att kretsa kring den röda planeten. I maj aktiveras ett radarinstrument som förhoppningsvis ska kunna påvisa underjordiska reservoarer av flytande vatten.

Läs mer på ESA:s rapport från konferensen (engelska)

Läs mer om den frusna sjön på den mycket trevliga NASA-tjänsten Astronomy Picture of the Day

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist