Mars Express ser planetens tre åldrar

Planeten Mars hade en kort, men varm och fuktig barndom. Sen ödelades allt av vulkaner och syraregn. Den nuvarande, kalla och sterila, fasen har pågått i tre och en halv miljard år. Nya mätdata från den europeiska sonden Mars Express stärker teorierna om planetens tre åldrar.

Genom att kartlägga mineralfördelningen på Mars med hjälp av spektrometern OMEGA på Mars Express kan forskarna peka ut platser som domineras av den första, blöta, erans sammansättning.

– Där skulle man kunna börja söka efter spår av liv, påpekar forskaren Ray Arvidson för New Scientist.

Resultaten från spektrometern har också givit ett internationellt forskarteam möjlighet att i större detalj än tidigare mejsla fram en bild av planetens historia.

Den första åldern utmärks av lerhaltiga mineraler som formas i fuktig miljö. Strax efter att planeten bildats för 4.5 miljarder år sedan skapades dessa bergarter. Det visar att flytande vatten och värme omfamnade den unga planeten Mars, men troligen ”bara” i en halv miljard år.

Den andra ålderns mineraler är rika på sulfater och vulkaniskt material. Vulkanutbrott orsakade lavaströmmar och sura regn och under några hundra miljoner år omformades planeten.

När infernot upphörde la sig lugnet och kylan och Mars blev den öde planet vi känner i dag. Under tre och en halv miljarder år har ytan endast påverkats av den tunna atmosfären som till exempel skapar järnoxiden som ger Mars sin röda färg.

Och nu har något nytt precis hänt – farkoster från grannplanetens biosfär lämnar spår på planetytan.

Mer om OMEGA på esa.int

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist