Men var är Maud?

ESA:s stora ministermöte gick av stapeln i dagarna. Det sker med några års mellanrum och där stakas riktningen för de närmaste årens ESA-arbete ut.

I det illustra sällskapet saknas Sveriges rymdminister Maud Olofsson som gärna talar om svensk rymdverksamhet som en framtidsbransch. Regeringen skickar istället Anki Bystedt, enhetschef på näringsdepartementet, som tvingas stå där bland ministrarna från andra ESA-länder.

Hon gör säkert ett jättebra jobb, men i längden kommer det förstås att noteras vilken vikt Sverige lägger på ESA-samarbetet. Maud förlorar dessutom tillfälle till insyn, personliga kontakter och personligt engagemang.

Enligt Maud Olofssons kalendarium krockade ESA-mötet med Industridagen 2008 på Berns. En dag för storindustrin att träffas och i år skryta om sitt klimatarbete för varandra. Svensk stat och svensk storindustri är redan intimt sammanvävda. Kunde man inte ha skickat en enhetschef till Berns?

Uppdatering: Gnälla går ju, men vad kom ministrarna fram till då? Arielspace benar ut slutdeklarationen.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist