Nästa farkost har lyft mot Mars

Den amerikanska kretsaren Mars Reconnaissance Orbiter skickades på fredagen mot Mars. Satelliten ska skärpa bilderna, fördjupa kunskapen om planeten och rekognoscera framtida landningsexpeditioner.


Foto: NASAMars Reconnaissance Orbiter sköts upp från Kennedy Space Center i Florida klockan 13.43 på fredagen svensk tid. Med de hittills skarpaste kamerorna ska MRO kartlägga planeten på flera olika sätt inför framtida expeditioner.

SE UPPSKJUTNINGEN

Att rekognoscera är Mars Reconnaissance Orbiters viktiagste uppgift, säger Jim Garvin, chefsforskare på NASA till Scientist..

– MRO handlar om att hitta rätt landningsplatser.

Vartannat år går jorden ”om” Mars i omloppsracet runt solen. Vid själva omkörningen brukar man skicka farkoster till grannplaneten. Förra gången sköts de två MER-farkosterna Spirit och Opportunity upp. I år är det MRO.

2007 kommer ”Phoenix” som bland annat ska gräva efter liv i poloartrakterna, 2009 kommer Mars Science Laboratory som ska kunna plocka in grus och stenar till ett minilaboratiorium som det bär med sig. Därefter följer ett ”Sample Return Mission” som Europa ska samarbeta med NASA om. Så småningom är det tänkt att även människor ska landa.

Tung ”spionsatellit”

För första gången användes den tunga Atlas 5-raketen användas i interplanetära sammanhang. MRO är så pass stor att det behövdes mycket kraft för att svinga den mot Mars. Farkosten är 14 meter lång och väger över två ton. Väl i rymden tar resan till Mars cirka sju månader.

I mars 2006 kommer MRO att ha hunnit fram till Mars. Sedan vidtar sex månader av ”aero-breaking” i de övre lagren av planetens atmosfär. Till slut har MRO nått rätt omloppsbana och kan börja arbeta.

Mellan 4 och 8 års studier väntar sedan. Man ska undersöka Marsytan på samma sätt som ESA:s Mars Express gör, men med ännu bättre upplösning. Kamerorna har en upplösning på några decimeter per pixel. Därmed kommer man till exempel att kunna se tidigare landare som står på olika platser på planeten. Av större vetenskapligt värde är de slutsatser man kan dra om planetens geologi och historia. Man använder också ett instrument som liknar det på Mars Express för att ”titta” under Marsytan och eventuellt hitta fickor av vatten.

De skarpa bilderna kräver mycket data. MRO kan skicka extremt mycket mer information än tidigare Marsfarkoster. 5,6 Mbit per sekund kommer man upp i.

Se en animation av hur starten går till (mpeg 7 mb)

MRO:s hemsida hos Nasa

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist