Neil Armstrongs ansikte några minuter efter månpromenaden

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist