Nytt tekniskt rymdprogram i Kiruna

Rymdgymnasiet i Kiruna meddelar att man utökar och blir dubbelt så stora om några år

I linje med Kirunas nya rymdkoncept kommer Rymdgymnasiet
att starta ett nytt rymdprogram med robotics (=robotteknik),
astronautkunskap och astrobiologi som profil. Orsaken är
det starka intresset bland ungdomar av rymdresor och liv i
universum. ”Grundutbildning måste sikta in sig på denna
unga potential”, säger VD:n för Rymdgymnasiet Tony Ömalm.

Skolverket har gett Rymdgymnasiet tillstånd att starta det nya
programmet. I beslutet skriver myndigheten att villkoren är upp-
fyllda och inga påtagliga negativa konsekvenser för skolväsendet
i kommunen eller regionen uppkommer med det nya programmet.
Beslutet togs emot med stor glädje bland våra elever och gratula-
tionsmail kom snabbt från Kirunas lokala rymdverksamhet.

Rymdgymnasiet startar det nya programmet redan till hösten 2008.
För det första året är lokal- och lärarfrågan redan löst. På sikt
blir skolan fördubblad dvs år 2010 har skolan fördubblat antal
elever till nästan 200 st med 10-12 lärare. Nuvarande rymdelever
deltar mycket aktivt med utveckling av det nya konceptet. ”Vår
målgrupp är alla 123 833 elever i årskurs 9 i Sveriges 290 kommuner”
säger rektor Dan Tannerdal. Den store utmaningen är att sedan
skaka fram drygt 150 studentrum för de nya kirunaborna. Ett stort
antal ungdomar bedöms komma från hela landet till Rymdgymnasiet
för att få del i den spännande utvecklingen.

Kirunaföretaget Spaceport Sweden har som mål att flyga 500 nya
astronauter årligen från Kiruna. Upplevelseindustrin nya ben i
Kiruna är denna växande rymdturism. Astrobiologi är ett snabbt
framväxande tvärvetenskapligt ämne. Den grundläggande frågan är:
Liv i universum? Kolonisering av rymden t ex Mars ligger också
inom överblickbar framtid. Här måste Rymdgymnasiet satsa menar
skolans entusiastiska elever. ”Tänk om jag var lite yngre så skulle
jag välja det”, säger fd rymdgymnasisten Hanna.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist