Om åldrandet för Vetenskapsrådet

001På beställning av Vetenskapsrådet har jag skrivit 11 artiklar om åldrandet som har publicerats på forskning.se. Uppgiften var att lyfta fram olika aspekter av fenomenet och skapa en bild biologiska, psykologiska och samhälleliga effekter. Tanken var också att ge artiklarna en politisk dimension, det vill säga lyfta fram frågeställningar som kräver politiska svar.

Läs de tio artiklarna i temat här.

Del 11 publicerades inför valet och handlade om begreppet ålderism, det vill säga diskriminering av äldre. Forskning visar att det är vanligt att människor i dag bedöms i första hand utifrån det faktum att de är gamla, inte hur kapabla eller erfarna de är.

Läs artikeln om ålderism här.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist