Om Rymden i dag


Rymden i dag är ditt titthål upp i kosmos. Bloggen blandar reportage om rymdfart, funderingar om framtid och noterar de viktigaste nyheterna i det flöde som är människans utforskning av rymden.

Bloggen startade i början av 2005. Under svenske astronauten Christer Fuglesangs rymdfärd i slutet av 2006 exploderade intresset för rymden i Sverige. Rymden i dag gästspelade då på Svenska Dagbladets sajt svd.se. Här kan du återuppleva lite av nerven kring Fuglesangs resa. Bilden till höger kommer från när jag på plats i Florida bevakade Discovery STS-116.

Genom att skriva enkelt och engagerat om rymden hoppas jag att allt fler kan se rymdutforskningen som något mer än raketingenjörernas lekplats. Den enda grundläggande mening med livet vi känner till är att det vill sprida sig. Människan står nu på randen till att behärska ett liv utanför jordatmosfären. Det är en utveckling som kommer att ta generationer, men redan nu har rymdutforskningen potential att fylla de mentala tomrum som annars fylls av saker som religiös fanatism eller bara allmän sekulär håglöshet. Det språng som mänskligheten är på väg att ta kan också göra kampen om jordens resurser mindre akut. Världen blir åtminstone inte sämre för att vi arbetar på att skapa nya.

Dag Kättström, dag@rymdenidag.se

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist