Opportunities in Open Science – livereferat från seminariet

På uppdrag av Vetenskapsrådet livebevakar jag det fullsatta seminariet Opportunities in Open Science som hålls på Kungliga biblioteket i Stockholm 09.30-16.30 19 januari 2017. Utifrån livebevakningen sätter jag också samman en skriftlig dokumentation som Vetenskapsrådet kommer att tillhandahålla i efterhand.

Här kan du följa livereferatet.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist