Pluto inte längre en planet

Internationella Astronomiska Unionen, IAU, röstade i dag bort Pluto som planet. Beslutet har fått blandade reaktioner. Vissa amerikanska astronomer har invändningar, vilket möjligen har att göra med att Pluto var en amerikansk upptäckt. Dessutom är NASA-sonden New Horizon på väg dit och det kan tänkas att uppdraget blir lite kantstött i den allmänna opinionens ögon (men storheten i missionen är definitivt oomkullrunkelig).
Svenska Astronomer tycks tycka att beslutet är ok.

Som lekman tycker jag det känns helt rätt. Det finns åtta ”rejäla” planeter och Pluto är bara en i den stadigt ökande mängden dvärgplaneter. Eller om det ska kallas småplaneter? Dvärgplaneter är det begrepp som kommer närmast ”dwarf planets”, men TT och Aftonbladet skriver ”småplanet”. Vilket riskerar att blandas ihop med mindre asteroider etc. som enligt IAU ska heta ”små objekt i solsystemet”

Läs IAU:s beslut

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist