Pluto kan ha fler månar

Genom att använda Hubbleteleskopet har en grupp amerikanska astronomer upptäckt två himlakroppar som tycks rotera runt Pluto. Observationerna ger ytterligare ledtrådar till det pussel som läggs för att lära sig mer om det yttre solsystemet.


Foto: NASARunt Pluto roterar inte bara månen Charon som upptäcktes 1978. Nu har astronomer upptäckt ytterligare två objekt med hjälp av Hubbleteleskopet. Pluto har därmed troligen tre månar.

Upptäckten har betydelse för forskningen om Kuiperbältet. Så kallas det stora område med is och stenar som ligger utanför Neptunus bana och som Pluto är en del av.

– Våra resultat visar att objekt i Kuiperbältet kan ha fler månar. Det har betydelse för forskningen om hur Kuiperbältet uppstod, säger Alan Stern, astronom i det team som upptäckte de två troliga månarna.

Tidigare i år upptäckte astronomer vad som då kallades en tionde planet. Den fick namnet Xena och är liksom Pluto en del av Kuiperbältet. Problemet är att man räknar med att upptäcka ett stort antal nya objekt av samma storlek i området – kan alla få kallas planeter?

Det senaste budet är att sluta prata om enbart planeter. En speciell panel som Internationella astronomiska unionen har tillsatt har föreslagit att man med de engelska termerna pratar om de fyra innersta som ”terrestrial planets”, De fyra jättarna som ”gas giants” och Pluto och Xena ska benämnas ”Trans-Neptunian planets”. Förslaget diskuteras just nu.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist