Prismasatelliterna växer fram

Nu har ihopmonteringen av den svenska storsatsningen på rymdteknik påbörjats. I ”renrummen” i Solna monteras satellitprojektet Prisma ihop. Du kan följa arbetet genom ingenjören Krister Sjölanders blogg.

Nedan följer pressmeddelandet från Rymdstyrelsen:

Människans vilja att ta sig allt längre ut i rymden kräver ny teknik. Nu startar sammansättningen av satelliterna Prisma – Sveriges första flygande laboratorium för avancerad rymdteknologi. Monteringen av satelliterna och det fortsatt arbetet kan följas kontinuerligt via webbplatsen www.prismasatellites.se. Hela arbetet med Prisma presenteras under ett seminarium den 20-21 november.

Prisma-projektet genomförs under svensk ledning tillsammans med Frankrike, Tyskland och Danmark. Det är det första europeiska projektet som syftar till att demonstrera autonom formationsflygning i rymden. Prisma består av två farkoster, en moder- och en dotterfarkost med en sammanlagd vikt på under 200 kg. Prisma innehåller flera nya teknologier utöver autonom formationsflygning ska helt nya små raketmotorer och kiselbaserade mikromotorer testas. Nu har arbetet kommit så långt att sammansättningen av satelliterna påbörjats.

– Efter två år av planering och konstruktion har nu projektet kommit in i ett skede då allt plötsligt blir väldigt påtagligt, spänningen växer nu i takt med monteringen av alla delsystem, säger Staffan Persson projektledare för Prisma.

Den 20 och den 21 november anordnas informationsträffar för intressenter, intresserade medier är också välkomna. Från och med idag, 20 november, kan arbetet på Prisma följas via webbplatsen www.prismasatellites.se. Med artiklar, dagboksbilder från det så kallade renrummet och en blogg kan sammansättningen av Prisma följas på ett unikt sätt.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist