Reparerad på långdistans

Ett av de mer avancerade och känsliga instrumenten på Mars Express slutade fungera i somras. Efter diverse manövrar har man dock fått igång det igen. (bild: ESA)


Bild: ESADet spektrometer på sonden Mars Express som tidigare har uppmätt metan i atmosfären fungerar igen efter några månaders felsökning. Det visar att reparationer på 100 miljoner kilometers avstånd är fullt möjliga.

Tekniska problem som uppstår utanför jordatmosfären är svårhanterliga. Det har de europeiska studenter som sände upp satelliten Sseti Express förra veckan fått erfara. Satelliten har drabbats av elförsörjningsproblem, men man har inte gett upp hoppet om att få igång den.

Instrumentet PFS på Mars Express (bilden) slutade leverera data i början av sommaren. Med hjälp av instrumentet kunde man mäta temperatur, tryck och kemisk sammansättning, främst i atmosfären, men även på marken. Genom flera månaders tester fick man fram att det var en motor som drev den komplicerade optiken som hade slutat fungera. Tack vare en back-up-motor lyckades man få igång instrumentet igen.

PFS (Planetary Fourier Spectrometer) har bland annat uppmätt metan och formaldehyd i Mars atmosfär. Man behöver långa serier av kontinuerliga mätningar för att få fram bra resultat och det blir extra viktigt när det handlar om uppseendeväckande upptäckter som metan i atmosfären. Det triggar direkt spekulationer om liv alternativt vulkanisk aktivitet. Därför är det en stor framgång för forskarna och ingenjörerna på ESA att ha fått igång PFS igen.

Läs mer om instrumentet (esa.int)

Läs mer om problemen med Sseti Express (esa.int)

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist