Recently in Jupiter Category

Tänk å ha Jupiter utanför fönstret

| | Comments (14)

De nya fynden runt sol-liknande 55 Cancri sätter onekligen igång fantasin.


Illustration: Nasa

I den gröna, "beboeliga" zonen runt 55 Cancri-systemet har en ny jätteplanet upptäckts. Den är ungefär hälften så stor som Saturnus. Om den har månar kan det finnas förutsättningar för liv på dem och man kan ju kontemplera över utsikten på himlavalvet. Undrar hur en gasjätte som granne skulle påverka eventuella intelligenta arters kulturella mönster - ständigt skymmande solen, kanske med oregelbundna skrämmande virvelstormar på sin yta. Vilket monster. Och så läckert.

Du läser mer om upptäckten på Popast, Centauri Dreams och Cosmic Log.

Europas oceaner får vänta länge

| | Comments (7)

När alla jagar vatten på Mars, hamnar Jupiters måne Europa i skymundan. Ändå finns där troligen oceaner av flytande vatten. Årets Nasabudget var dödsstöten för förhoppningarna om sökande efter liv på Europa.

Europas stora hav blir nästa äventyr

| | Comments (1)

Europa har tagit initiativet till en gemensam europeisk-amerikansk expedition till Jupiters mystiska ismåne Europa. Nasa är positivt inställda till en fortsättning på succé-samarbetet Saturnus-Titan.

november 2007: Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.1

About this Archive

This page is a archive of recent entries in the Jupiter category.

Jorden is the previous category.

Kometer is the next category.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.