Digitala plattformar för mer forskning

Omvandlingstrycket på mediebranschen är som alla vet högt. Det skapar stök, men också en enorm potential att göra nya och bra saker. Jag har ett roligt uppdrag som illustrerar detta och som visar att forskare kan etablera sitt arbete på nya sätt och i egna digitala kanaler.

Det var Kärl-Thoraxkliniken vid Örebro Universitetssjukhus som för drygt ett år sedan bad mig bygga en enkel digital kommunikationsplattform för en ny behandlingsmetod. Idag har man etablerat sig som världsledande på det nya behandlingsområdet. Till helgen kommer över 300 kiruger från hela världen till Örebro för det första internationella symposiet om de endovaskulära teknikerna för att stoppa akuta blödningar (EVTM). Då kommer också en peer reviewed, open access tidskrift om metoderna att lanseras.

Att på detta sätt skapa en global digital plattform för en ny forskningsgren låter sig faktiskt göras till samma kostnad som de stora förlagsdrakarna kan ta i publiceringsavgift för en artikel. Det säger förvisso en hel del om den ofta ifrågasatta vetenskapliga förlagsbranschen, men visar också digitaliseringens kraft.

Rent praktiskt skapade jag i ett första steg en wordpress-sajt utifrån ett gratistema. Sedan kombinerade jag den med nya Open Journal System 3.0, som du laddar ner fritt. Den innehåller alla komponenter som behövs för att skapa en referentgranskad vetenskaplig tidskrift.

Sajten jevtm.com består nu av grunden för en vetenskaplig tidskrift och kringinformation om EVTM-konceptet. Genom att kliniken har etablerat ett samarbete med industrin kommer resurser att kunna frigöras för ytterligare utvecklingsarbete, tex design-översyn. Tidskriften ska dock skötas av forskarna själva skiljt från industrin.

I takt med ökande intresse för EVTM-konceptet har jag också etablerat kanaler på sociala medier och på symposium och workshop arbetar jag med livesändning och dokumentation (samtliga symposier livesänds på deras youtubekanal), hela tiden utifrån ett journalistiskt tänk och arbetssätt.

Att EVTM-konceptet har blivit en sådan framgång beror först och främst på de drivna Örebro-kirurgernas arbete och kontaktnät, men utan möjligheten att bygga en egen digital plattform skulle det inte ha fungerat. Och det intressanta är att alla forskare som vill utveckla sin verksamhet på ett liknande sätt har fler möjligheter än någonsin.

JEVTM.COM

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist