Se Venus Express lämna jorden

Tidigt på onsdagsmorgonen sköts Venus Express upp från Baikonur Cosmodrome i Kazakstan. Här kan du se uppskjutningen och läsa kommentarer.


Uppskjutningen av Venus Express lyckades. Fartkosten är nu på väg mot Venus. I April 2006 kommer bilder och forskningsresultat från den heta grannplaneten.

Här kan du se en film från uppskjutningen som laddas från ESA:s webbplats (du behöver quicktime).

Svenska instrument

På Venus Express flyger även det svenska instrumentet Aspera 4. Instrumentet mäter hur solvinden påverkar atmosfären. Samma typ av instrument finns på Mars Express och där har datan hjälpt forskarna förstå hur vattnet har försvunnit från Mars och hur planeten kan ha sett ut för en miljard år sedan. I fallet Venus kan instrumentet få oss att förstå varför just Venus är så totaldrabbat av växthuseffekten.

– Vi vet inte varför växthuseffekten har utvecklats så starkt på Venus. Vi hoppas att instrumentet ska hjälpa oss att förstå hur plasmamiljön omkring planeten har bidragit till utvecklingen. Sådana studier är viktiga för att förstå hur växthuseffekten fungerar på jorden, säger Stas Barabash, som är forskningsledare för Aspera 4 till TT.

En annan svensk produkt som just nu stävar mot Venus är styrdatorn ombord som kontrolleras från jorden via radiolänk. Datorn och antennen tillverkas av Saab Ericsson Space.

Färden mot Venus kommer nu att vara relativt odramatiskt. I april däremot måste sonden bromsas in och hitta rätt position i omloppsbanan. Det kommer att kräva ett halvt ton raketbränsle. Sedan gäller det att all instrumentering håller. Närheten till solen och värmen som planeten alstrar sätter sonden under hårt tryck.

Några länkar:

Aspera 4

Saab Ericsson Space-datorn

ESA.int om uppskjutningen

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist